Dokter Detail

dr. Irfanudin Thoha, Sp.KFR

dr. Irfanudin Thoha, Sp.KFR

SMF : POLI REHABILITASI MEDIK
Hari Waktu
Senin 16:00 - 18:00
Selasa 16:00 - 18:00
Rabu 16:00 - 18:00
Kamis 16:00 - 18:00
Jum'at -
Sabtu -
Minggu -